REKONŠTRUKCIA KNÍH

 • Opravujeme staré a poškodené knihy. pokiaľ je možné tak do pôvodných dosiek.
  V prípade, ak je pôvodná doska veľmi poškodená a nedá sa použiť, tak ju nahradíme
  novou väzbou do plátna a snažíme sa, pokiaľ nie je iná predstava,  čo najviac väzbu prispôsobit  tej pôvodnej.
 • Názorná ukážka opravenej knihy od prijatia do opravy až po dokončenú prácu

 • Kniha bola  vydaná a vytlačená na ručnom papieri v roku 1922.
  Pôvodné šitie knihy bolo zachované. poškodená bola len pôvodná saténová doska
  a bola bez chrbta knihy

Oprava kníh do pôvodnej väzby pred a po.

 • Ostatné opravené knihy do pôvodných dosiek

  • Staré knihy opravené do našich materiálov